Historie Třeboně 1.díl

Zamluvte si ubytování v apartmánech Bestrooms na samém okraji Třeboně s výhledem do krajiny a na rybník Svět. Objevte s námi historii jižních Čech a Třeboňska.

Masarykovo náměstí Třeboň
renesanční domy na Masarykově náměstí v Třeboni

První osada na území dnešní Třeboně vznikla na počátku 12. století.
Původní osada byla založena v těžko prostupném a nehostinném pomezním hvozdu. Odtud také pochází její název Třeboň, původ má pravděpodobně ve slově „tříbit“, které znamená pěstovat, šlechtit, zlepšovat či zdokonalovat. Třeboňsko bylo původně zalesněná a podmáčená krajina, proto bylo potřeba tyto lesy zušlechtit, tříbit. Od počátku osídlení se zde těžilo a zpracovávalo dřevo a krajina se pro další využití vysoušela.

Jižní část Třeboňska získal darem roku 1185 rakouský klášter Zwettl od Vítka z Prčice. V této době se také objevuje první zmínka o německém názvu Třeboně Wittigenowe – Vítkův luh, Vítkova mokřina. Další změna v historii tohoto území nastala v polovině 13. století, kdy teritorium koupili bratři Pelhřim a Ojíř, synové Vítka mladšího, a brzy poté si začali říkat z Třeboně. Později Třeboň, která se mezitím vyvinula v opevněné městečko, zdědil Vítek z Landštejna (+1316). Od této doby začala také používat landštejnský znak – stříbrnou růži v červeném poli.

V polovině 13. století se kolem Třeboně začínají rozrůstat další malé osady, obyvatelé zde mohli čerpat z výhod obchodní stezky, tzv. Vitorazské stezky, která směřovala od západu na východ. Postupně na ní vznikaly opěrné body v podobě vítkovských hradů v Třeboni, Stráži nad Nežárkou, Jindřichově Hradci a Landštejně. V roce 1280 byl dostavěn kostel sv. Jiljí a osada se postupně zvětšovala, svůj středověký půdorys si zachovala dodnes.

historické centrum Třeboně z ptačí perspektivy
historické centrum Třeboně z ptačí perspektivy
státní zámek Třeboň se zahradou
státní zámek Třeboň se zahradou

Litolt z Landštějna prodal roku 1362 půl Třeboně Rožmberkům. Dne 23. září 1366 koupili bratři Petr, Jošt, Oldřich a Jan z Rožmberka druhou polovinu města a několik další vesnic. Za vlády Rožmberků dosáhla Třeboň značného rozmachu. Podle urbáře z roku 1379 zabírala Třeboň území o velikosti sedmnáct a půl lánu, mimo jiné zde bylo sedmdesát pět usedlostí, za hradbou města šest stavení, dvoje lázně, masné krámy a pivovar.

Autor: EB

Zdroj:
KOBLASA, Pavel. Krajem lesů a rybníků: putování od města Třeboně na sever. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2007, 162 p. ISBN 80-868-2927-8.
JIŘINA PSÍKOVÁ, Jan Ziegler. Třeboň. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2009. ISBN 978-807-1859-888.

Žádné komentáře :

Okomentovat